Contas nacionais anuais definitivas 2019 – (segundo o SCN 2008 e ano Base 2015)