Contas nacionais anuais definitivas 2021 – (segundo o SCN 2008 e ano base 2015)